Gallery

Всички изображения на страницата са създавани с некомерсиална цел, на трейл и училищни/университетски версии на различни софтуери за графична обработка и различни техни версии, из които включително фотошоп, гимп, гиф аниматори.

Слайдшоу
В Пикаса
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Помисли и Tи!
Можете да използвате някои HTML маркери